Skip to main content

تاریخ شفاهی Browse

ویتولد پاولی‌کوفسکینسخه كامل

ویتولد: ولی کاملاً پرماجرا بود، زیرا ما را یک بار برای بازدید از کاخ شاه بردند.
مصاحبه‌کننده: اوه.
ویتولد: به یاد دارم که یک بار در حال بازگشت، نمی دانم چه شده بود، ولی تصمیم به پیاده روی گرفته بودیم چون چندان دور نبود، بنابراین، در جاده‌ی منتهی به تهران پیاده روی می‌کردیم که شاه را دیدیم. برای او دست تکان دادیم، و این چیزها و-
مصاحبه‌کننده: در اتومبیل بود؟
ویتولد: بله، در لیموزین، می‌دانید، اتوموبیل و چیزهایی از این دست. احتمالاً فهمیده بود که ما که هستیم، زیرا او -می‌دانید- برای ما دست تکان داد. پس، بعد کاملا احساس آزادی کردیم.

ویتولد پاولی‌کوفسکی ملاقات با شاه را در تهران به یاد می‌آورد.

ویتولد پاولی‌کوفسکی در ۵ می ۱۹۳۱ در لودز لهستان به دنیا آمد. او تک فرزند بود. در سال ۱۹۳۹ ویتولد و والدینش به دولینا در لهستان نقل مکان کردند. پدر ویتولد عضو ارتش لهستان بود. پس از این که شوروی این کشور را اشغال کرد، وی دستگیر شد و در اسارت جان سپرد. در سال ۱۹۴۱ ویتولد و مادرش با واگن حمل احشام به قزاقستان منتقل شدند و در آنجا مدتی در یک مزرعه اشتراکی زندگی کردند. پس از بسته شدن قرارداد بین لهستان و اتحاد شوروی، ویتولد و مادرش آزاد شدند و در پی ارتش تازه شکل گرفته لهستان در جنوب حرکت کردند. آنها پیش از مهاجرت به ایالات متحده در سال ۱۹۵۱، مدتی را در تهران (ایران)، لبنان و بریتانیا گذراندند.