Start of Main Content

Türkçe Kaynaklar

Holokost Ansiklopedisi

Bütün konulara gözatın

Holokost, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli, bürokratik yollarla, malî açıdan ülke eli ile desteklenen bir şekilde yaklaşık altı milyon Yahudi'nin hapsedilmesi ve öldürülmesidir. “Holokost” Yunan kökenli bir sözcük olup, “ateş başında kurban etme” anlamına gelir. Almanya'da Ocak 1933'te iktidara gelen Naziler, Almanların “ırksal anlamda üstün” olduğuna inanıyor ve “aşağılık” olarak kabul edilen Yahudileri sözde Alman ırkı toplumuna karşı yabancı bir tehdit olarak görüyorlardı.

Öğrenme Gereçleri ve Kaynakları

  • Nürnberg davaları ve Adolf Eichmann davası önemli emsaller teşkil ettiler ve böyle devasa suçlar karşısında adaletin doğası üzerine sorgulamalara neden oldular. Soykırım karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması hala devam eden bir mücadele.

  • Antisemitizm Üzerine Konuşmalar, kamuya mal olmuş kişilerin, öğretmenlerin, sporcuların, inanç önderlerinin, Holokost mağdurlarının ve genç insanların günümüzdeki antisemitizm ve nefretle ilgili güncel konuşmalarına yer vermektedir.