Skip to main content

تاریخ شفاهی Browse

ویتولد پاولی‌کوفسکینسخه كامل

ویتولد: بدین ترتیب ما به همراه نیروهای ارتش، سوار قطار شدیم و سرانجام به بندر کراسنوودسک در دریای خزر منتقل شدیم.

مصاحبه‌کننده: کراسنوودسک.
ویتولد: و بعد سوار کشتی شدیم و به سمت جنوب و بندر پهلوی حرکت کردیم که اکنون جزو خاک ایران محسوب می‌شود.
مصاحبه‌کننده: از جریان سفر با کشتی چه چیزهایی به یاد دارید؟
ویتولد: پر از جمعیت بود.
مصاحبه‌کننده: واقعا؟
ویتولد: گویی افراد روی، نه فقط درون کشتی، بلکه روی عرشه هم نشسته بودند. آنها تا جایی که می‌توانستند کشتی را پر کرده بودند.
مصاحبه‌کننده: مادر و شما -خودتان- با هم بودید؟
ویتولد: بله، با هم بودیم. و درست پیش از عید پاک ۱۹۴۲ بود. پس، ما عید پاک ۱۹۴۲ را در آزادی جشن گرفتیم.

ویتولد پاولی‌کوفسکی ترک اتحادیه شوروی را به مقصد ایران به یاد می‌آورد.

ویتولد پاولی‌کوفسکی در ۵ می ۱۹۳۱ در لودز لهستان به دنیا آمد. او تک فرزند بود. در سال ۱۹۳۹ ویتولد و والدینش به دولینا در لهستان نقل مکان کردند. پدر ویتولد عضو ارتش لهستان بود. پس از این که شوروی این کشور را اشغال کرد، وی دستگیر شد و در اسارت جان سپرد. در سال ۱۹۴۱ ویتولد و مادرش با واگن حمل احشام به قزاقستان منتقل شدند و در آنجا مدتی در یک مزرعه اشتراکی زندگی کردند. پس از بسته شدن قرارداد بین لهستان و اتحاد شوروی، ویتولد و مادرش آزاد شدند و در پی ارتش تازه شکل گرفته لهستان در جنوب حرکت کردند. آنها پیش از مهاجرت به ایالات متحده در سال ۱۹۵۱، مدتی را در تهران (ایران)، لبنان و بریتانیا گذراندند.