Skip to main content

تاریخ شفاهی Browse

استنلی کی‌رسنوفسکینسخه كامل

آنها ما را به بندر پهلوی بردند و من در آنجا مغازه‌های گوشت فروشی، نان و چیزهای دیگر را دیدم. مطمئن بودم که این‌ها تبلیغات است. گفتم غیرممکن است. نمی خواستم - نمی توانستم باور کنم که کسی در مغازه‌اش نان و غذا و گوشت داشته باشد. می‌دانید، باور نمی‌کردیم. می‌دانید، شست‌و شوی مغزی، بسیار آسان است.
 

استنلی کی‌رسنوفسکی رسیدنش به ایران را به یاد می‌آورد.

استنلی کیرسنوفسکی در ۱۷ اوت ۱۹۲۸، در خانواده‌ای یهودی در ویلنوی لهستان (اکنون ویلنیوس لیتوانی) به دنیا آمد. شوروی خانواده‌ی او را در ژوئن ۱۹۴۱ به سیبری تبعید کرد. استنلی به همراه مادر و خواهرش از پدرش جدا شد. او بعداً فهمید که پدرش در گولاک‌ (اردوگاه کار شوروی) درگذشته است. استنلی به مزرعه‌ای اشتراکی منتقل شد که بعد توسط NKVD آزاد شد. او ارتش لهستان جنوب را دنبال کرد و به تهران (ایران) رسید. او به پاکستان و فلسطین نیز سفر کرد. او سرانجام به مادر و خواهرش که برای مدتی در ایران زندگی می‌کردند پیوست. خواهرش در سال ۱۹۴۶ به ایالات متحده رفت و استنلی و مادرش در سال ۱۹۴۸ به او پیوستند.