Start of Main Content

شاهنامه در تبلیغات ضد نازی جنگ جهانی دوم

گوبلز (اهریمن) در لباس آشپز در مقابل هیتلر (ضحاک) ایستاده است دو مار بیرون آمده از شانه‌های هیتلر (ضحاک) بنیتو موسولینی و هیده کی توجو هستند. عکس از کتابخانه‌ی بریتانیا

شاهنامه یا «کتاب شاهان»، حاوی اشعار حماسی ابوالقاسم فردوسی در فاصله‌ی سالهای ۹۸۰ تا ۱۰۱۰ است. در دوره‌ی جنگ جهانی دوم، وزارت اطلاعات بریتانیا از هنرمندی به نام کیمون اوان مارنگو دعوت کرد تا برای جلب نظر ایرانیان، به خلق تصاویر تبلیغاتی ضد نازی بر اساس شاهنامه بپردازد.

در این تصاویر، هیتلر نماد ضحاک و گوبلز نماد اهریمن است. دو مار بیرون آمده از شانه‌های هیتلر (ضحاک)، بنیتو موسولینی، رهبر حزب ملی فاشیست، و هیدکی توجو، ژنرال ارتش سلطنتی ژاپن، هستند. در یکی از این تصاویر، هیتلر (ضحاک) کابوس می‌بیند که سه قهرمان، وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری ایالات متحده، و جوزف استالین، رهبر اتحاد شوروی، قصد نابودی او را دارند. در تصویر نهایی، هیتلر (ضحاک) به اسبی که گوبلز (اهریمن) از دم آن آویزان است بسته شده است. گروه متفقین -چرچیل، روزولت و استالین- آنها را همراهی می کنند.

1 / 5

با شاهنامه بیشتر آشنا شوید  با کیمون اوان مارنگو بیشتر آشنا شوید