Skip to main content

Gyűjtemény és tudástár magyar nyelven Browse
Az oldal megtekinthető a következő nyelveken:

A holokauszt Magyarországon: BevezetésSzöveg

[Zene]

Paul Shapiro, a Mandel Center for Advanced Holocaust Studies igazgatója: A magyarországi holokauszt egészen különleges jelentőséggel bír ennek a szörnyű időszaknak az átfogó történetében. A magyarországi áldozatok száma óriási: a holokauszt alatt meggyilkolt hatmillió zsidó közül gyakorlatilag minden tizedik magyar zsidó volt.

A magyar zsidóságot változatos – modern és ortodox – közösségek alkották. Ennek a rendkívül kreatív zsidó közösségnek a túlnyomó része 1944 közepén még életben volt. Ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy Németország és a tengelyhatalmak el fogják veszíteni a háborút. Mégis ebben az időszakban deportálták és végezték ki ezt a hatalmas közösséget, 1944 közepén, amikor már világosan látszottak a következmények.

Randolph L. Braham, a politikatudományok professor emeritusa a City University of New York egyetemen: 1918 előtt a zsidók életkörülményei fokozatosan javultak az Osztrák-Magyar Monarchiában: részt vállaltak Magyarország modernizálásában, és lefektették a kereskedelem, a bankrendszer és az ipar alapjait. Mindez bizonyos mértékig megváltozott a Monarchia 1918-as összeomlása után. Először egy rövid életű bolsevik köztársaság jött létre, majd a Horthy Miklós által vezetett ellenforradalmi rezsim következett, amely egészen 1944. október 15-ig hatalomban maradt.

Kádár Gábor történész, Magyar Zsidó Levéltár: Magyarországon már jóval az ország
1944-es német megszállása előtt zsidóellenes intézkedéseket vezettek be, amelyekért Horthy volt a felelős. Azok, akik tagadják Horthy szerepét az eseményekben, a magyar államigazgatást, a magyar rendvédelmi hatóságokat és a teljes magyar kormányzatot próbálják tisztára mosni, mintha nem lett volna felelős szerepük a magyar zsidóság elpusztításában.

Braham: Magyarország a náci Németországgal párhuzamosan munkálkodott azon, hogy az első világháború után megkötött békeegyezményeket semmissé tegye. A nacionalisták között ráadásul általánosan elterjedt a meggyőződés, hogy Németország biztosan megnyeri a második világháborút.

Amikor Magyarország 1941-ben belépett a háborúba, közel 18 000 úgynevezett „idegen” (nem magyar állampolgárságú) zsidót gyűjtött be és deportált Ukrajna magyar-német megszállás alatt álló területeire, ahol a legtöbbjüket lemészárolták. Ez körülbelül 27 500 zsidó áldozatot jelentett. Ez volt az első tömeggyilkosság a második világháborúban, amely öt számjegyű áldozatot követelt.

Tibori Szabó Zoltán: Egy másik fázis az 1942-ben kezdődött magyarországi rabszolgamunka volt. Az Erdélyben és Magyarországon élő magyar zsidóság jelentős része szenvedett és vesztette életét az úgynevezett munkaszolgálat során. Ezt a rendszert kifejezetten a zsidó közösség befolyásos tagjainak elpusztítására vezették be.

Paul Hanebrink, a Rutgers University történész docense: Magyarországon viszonylag rövid idő alatt rendkívül népes zsidó közösséget vettek célba, gyűjtöttek be, majd deportáltak. Ezeket a műveleteket magyar hivatalnokok, csendőrök és maguk a rendőrök vezényelték le, akiknek egy, már jóval a második világháború kitörése előtt kialakított magyar társadalomvízió lebegett a szemük előtt. A holokauszt történetében jól látható bizonyos erők szerepe, amely erők magából a magyar társadalomból, magából a helyi társadalomból fakadnak – és mindezt nem a németek hozták magukkal.

Braham: A magyar kormány csupán a 2. magyar hadsereg 1943. januári, és néhány héttel később a 6. német hadsereg sztálingrádi megsemmisítő veresége után fogta fel, hogy elveszíthetik a háborút. A kormányzat ekkor azzal az illogikus, irreális tervvel próbált kapcsolatba lépni a nyugati erőkkel, hogy készen állnak a kapitulációra, de csak a nyugati erőknek. Jobban féltek a Szovjetuniótól és a bolsevizmustól, mint a náciktól, és teljesen figyelmen kívül hagyták az Amerika, Nagy-Britannia és a Szovjetunió közötti szövetséget. Ezek a tervek Hitlernek is a tudomására jutottak, ezért úgy döntött, megszállja Magyarországot.

Kádár: A német megszállás után Horthy Miklós nem mondott le. A helyén maradt, és ily módon a nagy nyilvánosság előtt legitimálta a megszállást. Kinevezett egy, a nácikkal együttműködő kormányt is, amely megszervezte a magyar zsidók deportálását.

[Szöveg a képernyőn]:

Az 1941-ben Magyarországon élő körülbelül 825 000 zsidó közül az 1944. márciusi német megszállás előtt körülbelül 63 000 embert gyilkoltak meg a magyar hatóságok.

1944 márciusa után a Horthy Miklós vezette magyar állam 435 000 zsidó embert deportált és adott német kézre, akiknek nagy részét Auschwitzban megölték.

Miután Horthyt 1944 októberében eltávolították a hatalomról, a magyar fasiszta nyilaskeresztesek rövid életű rendszere 100 000 további zsidó embert gyilkolt meg vagy okozta a halálukat.

Szabó: A magyarok pontosan ismerték a magyar és a zsidó közösség közös történetét, valamint a holokauszt tényeit is. Az időről időre hatalomra kerülő különféle politikai pártok ferdítik az üzeneteket. Teljes mértékben elismerik a magyar kormányzat szerepét a holokausztban, amikor Washingtonban, Párizsban vagy Londonban beszélnek, a belföldi beszédeikben viszont tagadják ezt a felelősséget.

Braham: Én azt szeretném látni, hogy a magyar köztársasági elnök vagy a miniszterelnök hivatalosan felszólal a parlamentben és a nemzet előtt elismeri a magyar hatóságok felelősségét abban, hogy nem védték meg a zsidó hitű polgártársaikat. Ennek pedig meg kellene jelennie a kormány holokauszttal kapcsolatos mindennapi állásfoglalásaiban, hiszen ez a zsidóság történetének legtragikusabb szakasza, egyben Magyarország történelmének legsötétebb fejezete.

[Szöveg a képernyőn]:

2015 májusáig egy magyar államfő sem szólalt fel a magyar parlamentben, hogy elismerje az ország bűnrészességét a holokauszt áldozatául esett több százezer zsidó állampolgár halálában.

Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma
Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies

Ez a videó a magyarországi holokauszt legfontosabb okait és kérdéseit vizsgálja, valamint kifejti, hogy milyen események láncolata vezetett a II. világháború utolsó éveiben az egyik legtöbb zsidó áldozatot követelő népirtáshoz. A műsor elismert történészek, Randolph Braham, Paul Hanebrink, Kádár Gábor és Tibori Szabó Zoltán segítségével ad választ az alábbi kérdésekre: Hogyan halhatott meg a háború végén ilyen sok magyar zsidó?  Milyen szerepet játszottak a magyar kollaboránsok és vezetők?  Végül pedig, hogyan viszonyul Magyarország ma a holokauszt emlékezetéhez, és miért fontos kérdés ez a kortárs Európában?

Külön köszönetet mondunk a Transit Filmsnek, a Yad Vasemnek és a Magyar Nemzeti Filmarchívumnak, amiért engedélyezték film- és képanyagaik felhasználását a műsorban.

kapcsolódó linkek

A náci népirtáshoz vezető út
Special Focus—The Holocaust in Hungary (in English)

Az oldal megtekinthető a következő nyelveken: