For the “Flight and Rescue” story available in five languages
English »
简体中文 »
Nederlands
日本語 »
Русский »
INNAME DOOR RUSSEN
Gevaar voor vluchtelingen

Op 15 juni 1940 werd Litouwen door Russische troepen bezet. Spoedig daarna begonnen de communistische autoriteiten de economie en regering van het land te hervormen. Na een schijnreferendum werd Litouwen op 4 augustus formeel de Litouwse socialistische sovjetrepubliek.

Onder het nieuwe regime werd de geheime sovjetpolitie, die toen nog de NKVD heette, ingezet om linkse en rechtse tegenstanders van het communisme op te sporen. In Vilna en Kaunas hielden politiek actieve vluchtelingen zich gedeisd, terwijl sommigen van hen een valse identiteit aannamen. Omdat vluchtelingen geen permanente verblijfsvergunning en geen werk hadden, waren ze kwetsbaar. Velen kozen niet voor de relatieve veiligheid van het Russische staatsburgerschap, want dan zouden ze nooit meer naar huis kunnen terugkeren. Als alternatief liepen ze echter het risico om naar Siberië en andere onherbergzame streken te worden gedeporteerd als “onbetrouwbare elementen”, een lot dat reeds tienduizenden vluchtelingen in het door Russen bezette Oost-Polen ten deel was gevallen.

“Er hangt iets in de lucht... De hele dag rijden Russische tanks voorbij. Er gaat iets gebeuren en wij arme vluchtelingen houden ons hart vast.”

—Rose Shoshana Kahan, Vilna, 14 juni 1940

“Doorlopend worden mensen zo geruisloos gearresteerd, meestal onder dekking van de nacht, dat waarlijk een lijkkleed zich over het land heeft uitgespreid.”

—Owen Norem, Amerikaans consul, Kaunas, 25 juli 1940
« BACK NEXT »